Regulamin korzystania ze zjeżdżalni pontonowej

Zjazdy pontonowe są bardzo wesołą i bezpieczną atrakcją dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Absolutną gwarancję bezpieczeństwa zapewnia jednak przestrzeganie następujących zasad:

 1. Tor pontonowy przeznaczony jest dla dzieci od 6 roku życia, młodzieży oraz osób dorosłych.
 2. Dzieci i młodzież do 15 roku życia mogą korzystać z toru pontonowego wyłącznie
  w kaskach.
 3. Kategorycznie zabrania się zjazdów na mokrym torze, w przypadku deszczu, wyładowań atmosferycznych i nieobecności personelu nadzorującego.
 4. Kategorycznie zabrania się korzystania z toru przez osoby pod wpływem alkoholu
  i innych środków odurzających.
 5. Zabrania się jazdy większej ilości osób w jednym pontonie lub zjazdu kilku pontonów na raz.
 6. Przed rozpoczęciem zjazdu należy się upewnić, czy cała trasa jest wolna i nie ma na niej osób trzecich ani innych pontonów.
 7. Należy usiąść w pontonie pozostawiając nogi na zewnątrz i trzymać się bocznych uchwytów.
 8. Podczas jazdy pas wciągający musi być ułożony w pontonie. Zabrania się trzymania pasa wciągającego w rękach podczas jazdy.
 9. Personel nadzorujący jest zobowiązany do troszczenia się o pasażerów w każdej chwili i w razie konieczności do natychmiastowego zamknięcia toru.

 

Życzymy miłej zabawy !!!