Regulamin trasy „Maluch”

 1. Z Trasy Maluch mogą korzystać dzieci od 3-go roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Wejście na Trasę Maluch następuje po wykupieniu biletu wstępu oraz za zgodą obsługi Parku Linowego.
 3. Na Trasie Maluch dzieci w wieku do 8 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
 4. Podczas przechodzenia przez Trasę Maluch wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.
 5. Na pojedynczej atrakcji może znajdować się nie więcej niż troje dzieci. Przy czym dopuszczalne obciążenie nie może przekroczyć 100 kg.
 6. Zabrania się wspinania po siatkach i barierkach.
 7. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów należy wezwać obsługę Parku Linowego.
 8. Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 9. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 10. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi parku.
 11. Niszczenie elementów Parku Linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 12. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 13. Wszelkie wypadki, kontuzje oraz zauważone usterki elementów atrakcji należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
 14. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.
 15. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku Linowym.

edytuj